၀ါဆုိသဃၤန္း ဆပ္ကပ္ျခင္း

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.457461081702166/457460861702188/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.457461081702166/457460715035536/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ ဝါဆိုသကၤန္း ဆပ္ကပ္လႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က MCL စက္႐ုံမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားမွာ စက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ကာ ဝါဆိုသကၤန္းနဲ႔ လိုအပ္သည္မ်ား လႉဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ဘာသာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

MCL Stationary Donation

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.453821055399502/453820705399537/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀ျဖစ္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ စက္ရုံအနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ေကာ့ပေနာ, ကဒံုစိ,ကြမ္န္ ႏွင့္ မယ္က႐ို ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊သူေတြအတြက္ ေက်ာပိုးအိတ္နဲ႔ စာေရးကိရိယာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ ေဒသတြင္း ပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ပညာသင္ဆု အပါအ၀င္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီလ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.449442999170641/449442765837331/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.449442999170641/449442785837329/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.449442999170641/449442775837330/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိရာမွာ စက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်း႐ြာက်န္းမာေရးမႉးမ်ား အစရွိတဲ့ တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ MCL ရဲ႕ MD က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ မိုးရာသီ စုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအေနနဲ႔ အပင္ ၂၈၀ ေက်ာ္ကို အတူတကြ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္စာ အတူသုံးေဆာင္ကာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈဘဝျဖစ္ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လည္း... Continue Reading →

World Environment Day အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.436173140497627/436172660497675/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.436173140497627/436172670497674/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.436173140497627/436172580497683/?type=3&theater MCL ဟာ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ World Environment Day အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပၿပီး MCL ရဲ႕ MD နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ကုကၠိဳ ၊ ဆီသေျပ ၊ ခေရ ၊ ေရတမာစတဲ့ အရိပ္ရ သစ္ပင္ အပင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားမွာ MCL စက္ရုံကို ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနတဲ့ မြန္ျပည္နယ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး႒ာနက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အဖြဲ႕ကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ MCL ဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြရာသီကာလ ေက်းရြမ်ားသုိ႔ ေရေထာက္ပံ့မႈမ်ား

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.424540744994200/424540471660894/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.424540744994200/424540461660895/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ ေႏြရာသီမွာ ေရအခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာစက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ ေက်း႐ြာေတြျဖစ္တဲ့ ေကာ့ဒြန္း၊ ေကာ့ပေနာ၊ ဝယ္ငဲ့ ေက်း႐ြာေတြ အတြက္ သုံးေရ ေပးေဝျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ MCL ရဲ႕ ေရသိုေလွာင္ကန္ေတြကေန ေရသယ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ မနက္တစ္ႀကိမ္ ညေနတစ္ႀကိမ္ လိုက္လံေပးေဝလ်က္ရွိသလို ေရ၂၀၀၀ လီတာဆန႔္ ေရတိုင္ကီမ်ားကိုလည္း ေကာ့ဒြန္းနဲ႔ ေကာ့ပေနာ ေက်း႐ြာတို႔မွာ ထားရွိၿပီး ေရျဖည့္ေပးထားပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာေတြဟာ သုံးေရကို ေႏြရာသီမွာတင္ သာမက အခ်ိန္မေ႐ြး လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ သုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Up ↑