ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔သို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.476026563178951/476026306512310/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.476026563178951/476026299845644/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.476026563178951/476026303178977/?type=3&theater မိုးသည္းထန္စြာ အဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကယ္ဆယ္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ MCL အေနနဲ႔ က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၅၀၊ SCG အေနနဲ႔ က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၅၀ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၃၀၀) တိတိကို ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Up ↑