၀ါဆုိသဃၤန္း ဆပ္ကပ္ျခင္း

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.457461081702166/457460861702188/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.457461081702166/457460715035536/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ ဝါဆိုသကၤန္း ဆပ္ကပ္လႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က MCL စက္႐ုံမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားမွာ စက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ကာ ဝါဆိုသကၤန္းနဲ႔ လိုအပ္သည္မ်ား လႉဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ဘာသာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

MCL Stationary Donation

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.453821055399502/453820705399537/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀ျဖစ္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ စက္ရုံအနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ေကာ့ပေနာ, ကဒံုစိ,ကြမ္န္ ႏွင့္ မယ္က႐ို ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊သူေတြအတြက္ ေက်ာပိုးအိတ္နဲ႔ စာေရးကိရိယာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ ေဒသတြင္း ပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ပညာသင္ဆု အပါအ၀င္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီလ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Up ↑