ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီေတာ္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းအပါအဝင္ ေရေဘးအေထာက္အပံ့အတြက္ MCL မွ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၈၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ – ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ေရၾကီးျခင္းႏွင့္ ေျမျပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲရာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္  ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု MCL သည္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္းေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ရန္ SCG ဘိလပ္ေျမ အိတ္ ၃၀၀၀ ကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း MCL မွ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု MCL မွ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရရံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေရေဘးေထာက္ပံ႔ေရးအတြက္ အဆိုပါ လွဴဒါန္းပစၥည္းတို႕ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ႏွင့္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ထားရာ က်ိဳက္သန္လန္ဘုရား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ MCL ၏ ယခုကဲ့သုိ႔ လွဴဒါန္းမႈအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၌ မိုးအဆက္မျပတ္ သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္းေတာ္တို႔ ျပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ား၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီသည္  ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၏ အျမင့္ဆုံးေစတီျဖစ္ျပီး ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ေပ ၁၅၀ ရွိပါသည္။ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီကို မြန္ဘုရင္ မြတ္ပိရာဇာလက္ထက္ ေအဒီ ၈၇၅ တြင္ တည္ထားခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္၊ ပိဋကတ္ေတာ္ လက္ေရးမူႏွင့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေစတီေတာ္အတြင္း ဌာပနာထည့္သြင္းထားပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: